Klanansvariga

Svante, Mathilda, Thyra, Alfred, Alma och Carl – varje klan har en klanansvarig i släktföreningen, vars uppgift är att fungera som länk mellan sin egen släktgren och hela föreningen.

De klanansvariga finns speciellt till för att hjälpa er med upprätthållandet av släktregistret, men du kan gärna kontakta dem till exempel i fall du har arkiv- eller släktforskningsmaterial som du vill dela med dig eller överlåta till föreningen.

De klanansvariga nås enklast per epost från adresserna nedan. Kontakta styrelsen för ytterligare kontaktuppgifter.

 

Svantes klan:                      Hans von Rettig                         svante@svenssonweb.org

Mathildas klan:                    Ingmar Olsson                          mathilda@svenssonweb.org

Thyras klan:                        Yvonne Lassenius                      thyra@svenssonweb.org

Alfreds klan:                        Ilkka Haavisto                             alfred@svenssonweb.org

Almas klan:                          Lasse Luukkaa                               alma@svenssonweb.org

Carls klan:                           Roland Blombäck                       carl@svenssonweb.org