Olof & Katharina Svenssons Släktförening

Välkommen till vår släktförenings hemsida!

Olof och Katharina Svensson flyttade år 1875 från Sverige till Finland och slog sig ner på Hintsa gård i Reso.Vår förening finns till för att bevara minnet av Olof och Katharina och deras familj och för att stärka samhörigheten mellan deras efterkommande.

Vi anordnar sammankomster för släkten och främjar intresse och forskning i släktens rötter och historia. Syftet med dessa sidor är att släktingarna lättare ska kunna hålla kontakt med varandra. All feedback angående dessa sidor mottas med glädje!

Du kan bli medlem i föreningen genom att fylla i medlemsblanketten nedan.

Om du redan är medlem eller annars bekant med föreningen och dess verksamhet, fyll ändå i dina kontaktuppgifter på medlemsblanketten. På det här sättet kan vi kontrollera att vi har rätta uppgifter på var och en.