Föreningen

Olof och Katharina Svenssons släktförening grundades år 1997. Enligt stadgarna är föreningens syfte att bevara minnet av Olof och Katharina och deras familj och att stärka samhörigheten mellan deras efterkommande. Föreningen bedriver släktforskning, samlar och arkiverar uppgifter om släkten och anordnar möten och andra sammankomster och utfärder för släkten. Läs mera om verksamheten i praktiken här.

 

Medlemskap

Föreningens verksamhet är öppen för alla intresserade inom släkten. Ättlingar i rätt nedstigande led till Olof och Katharina kan bli egentliga medlemmar i föreningen och alla kan bli stödmedlemmar genom att betala medlemsavgiften (20 eur år 2012). Verksamheten finansieras främst med medlemsavgifterna. Medlem kan du bli här.

 

Förvaltning

Årsmötet besluter årligen om verksamhetens riktlinjer och resurser. Styrelsen tar hand om den löpande verksamheten. Styrelsens mandatperiod är tre år och styrelsen består för närvarande av 5 medlemmar. Styrelsens sammansättning och kontaktuppgifter finns på denna sida. Hela styrelsen står i din tjänst –tag gärna kontakt.

 

Klaner

Eftersom släkten består av hundratals släktningar, har släkten indelats i ”klaner” som består av ättlingar till Olofs och Katharinas barn. Idag finns det sex aktiva klaner inom släktföreningen: Svante, Mathilda, Thyra, Alfred, Alma och Carl. Varje klan har en klanansvarig, vars uppgift är att fungera som länk mellan sin egen släktgren och hela föreningen och hjälpa till speciellt med upprätthållandet av släktregistret. De klanansvarigas kontaktuppgifter hittar du här.

Utom de sex aktiva klanerna finns det tre potentiella klaner till: Med Annas klan (i USA) har släkten haft kontakt under tidigare år. Om Ida (USA) och Nils (sjökapten) skulle föreningen gärna motta närmare upplysningar. Sammanlagt hade Olof och Katharina 11 barn, varav en (Herman) dog som barn och en förblev ogift (Erika).

Du kommer med till föreningens krets genom att ange dina kontaktuppgifter på ”Bli medlem” -blanketten. Fyll gärna i blanketten trots att du redan skulle vara medlem.

Styrelsen

Ordförande

Ilkka Haavisto

+358 503313823

ordforande@svenssonweb.org

Arkivarie

Ingmar Olsson

+358 400469980

styrelsen@svenssonweb.org

Styrelsemedlem

Lasse Luukkaa

+358 400666780

styrelsen@svenssonweb.org

Styrelsemedlem

Kalle Raiskila

 

styrelsen@svenssonweb.org

Styrelsemedlem

Hans von Rettig

styrelsen@svenssonweb.org