Vad är vårt släktregister?

Exakt hur är du släkt med oss andra? Släktregistret svarar på denna fråga – det innehåller grunduppgifter av samtliga efterkommande till Olof och Katharina.

Registret bygger på arbetet som Gunnar Fougstedt och Lars Törn gjorde under 1900-talets senare hälft. Under åren 2000-2001 gjordes en stor uppdatering och släktregistret överfördes till elektronisk form.

Idag är registret dock något föråldrat och speciellt händelserna efter år 2000 har beaktats bara delvis. Därför har släktföreningen som bäst i gång ett stort projekt, vars målsättning är att få föreningens släktregister uppdaterat. Därför behöver vi just nu er hjälp för att uppdatera uppgifterna.

Vid behov får du hjälp av din egen klanansvariga, vars uppgift är att fungera som länk mellan sin egen släktgren och hela föreningen och hjälpa till speciellt med upprätthållandet av släktregistret. De klanansvarigas kontaktuppgifter hittar du här.