Publikationer

En förteckning av släkten kan aldrig bli helt färdig. Trots detta strävar föreningen efter att med jämna mellanrum publicera tryckta upplagor av släktregistret. Den senaste tryckta upplagan gavs ut i maj 2001. Några enstaka exemplar och finns fortfarande till salu. Kontakta styrelsen ifall ni är intresserade av denna publikation.

Föreningen strävar efter att kunna publicera den följande tryckta upplagan inom nära framtid.