Principer

Släktregistret är en förteckning av ättlingarna i rätt nedstigande led till Olof och Katharina Svensson samt de ingifta. Med äktenskap likställs äktenskapsliknande samboförhållanden. Adoptivförhållande är jämnställt med släktskapsförhållande. Upprätthållandet av släktregistret baserar sig på släktingarnas egen aktivitet. Släktföreningen ansvarar inte för eventuella brister eller fel i uppgifterna.