Geni

Själva släktregisterdatabasen finns på webben, i tjänsten Geni.com. Släktföreningen rekommenderar att ni i första hand redigerar, uppdaterar och tillägger era uppgifter själv i denna tjänst. För att komma in till släktträdet behöver ni en inbjudan från en släkting som redan använder Geni. Sänd gärna ett meddelande till er egen klanansvariga som kan bjuda in er till Geni.

Ni kan givetvis också meddela nödvändiga förändringar och tillägg till era klanansvariga (se kontaktuppgifter nedan) som inför uppgifterna för er. Om ni saknar e-post, kan ni förstås också ringa.

Geni anses allmänt vara en pålitlig och trygg tjänst. Geni kan användas avgiftsfritt, men några funktioner, t.ex. tilläggandet av nya personer till släktträdet kan förutsätta ett avgiftsbelagt abonnemang, vilket släktföreningen har tecknat för detta ändamål. Kontakta vid behov er egen klanansvariga.