Datasäkerhet

Släktföreningen använder släktergisterdata endast inom ramen för föreningens stadgeenliga verksamhet. Föreningen överlåter aldrig släktregisterdata åt tredje parter.

Geni anses allmänt vara en pålitlig och trygg tjänst, vars släktträd visas endast för inloggade användare. Användare av Geni uppmanas att gå igenom sina sekretessinställningar samt bekanta sig med tjänstens privacy policy.